TOEIC – zkoušky z pracovního prostředí

TOEIC = Test of English for International Communication Jedná se o zkoušku z anglického jazyka pro komunikaci v pracovním prostředí. Testy jsou vypracovány americkou společností ETS (Educational Testing Service).
Výhody zkoušek TOEIC:
1)      Každý absolvent získá počet bodů odpovídající stupni jeho znalostí. Nestane se tedy,    že student zkoušku nesloží (platí pro úrovně A1 až C1).
2)      Testuje úroveň AJ požívané při každodenní komunikaci v pracovním prostředí.
3)      Používá praktickou každodenní slovní zásobu na pracovišti.
4)      Mezinárodně uznávané globálními firmami a korporacemi.
5)      Není třeba přípravného kurzu.
6)      Flexibilní termíny zkoušek na požádání.
7)      Výsledky testů mohou být k dispozici již do 3 dní od termínu zkoušky, nejpozději do 10 pracovních dnů.
8)      Dává uchazeči o zaměstnání a zaměstnancům konkurenční výhodu.
9)      Certifikáty s detailním popisem výsledků a výkladem dosaženého skóre (řada bodů 10– 990).

Z jakých částí se zkouška TOEIC skládá:

Zkoušky TOEIC jsou rozděleny na 2 samostatné zkoušky:
1)      TOEIC Listening&Reading (poslech a čtení)
2)      TOEIC Speaking&Writing (mluvení a psaní) Kandidáti mohou skládat pouze jednu část (poslech a čtení, nebo mluvení a psaní), nebo obě části dohromady.

TOEIC Listening&Reading TOEIC Listening&Reading se skládá z 200 testovacích otázek rozdělených na 2 části: poslech (100 otázek) a porozumění čtenému textu (100 otázek). Výsledek zkoušky je na stupnici 10 – 990. Kandidáti obdrží zprávu o výsledcích s popisem silnějších a slabších stránek a certifikát v pěti různých barvách podle výsledku.

Poslech :  45 minut = 100 otázek Počet úloh v části
Část I – popis fotografie 10 úloh
Část II – situace: otázka – odpověď 30 úloh
Část III – 10 rozhovorů, 3 otázky ke každému 30 úloh
Část IV – 10 výroků,  3 otázky ke každému 30 úloh
Čtení:  75 minut = 100 otázek Počet úloh v části
Část V – doplnění vět 40 úloh
Část VI – doplnění textů 12 úloh
Část VIIotázky k jednotlivým textůmotázky ke dvěma souvisejícím textům 28 úloh20 úloh

Zkouška nabízí:
–          důraz na praktické použití jazyka
–          v části poslechu 4 různé přízvuky (kanadský, britský, americký a australský)
–          v části porozumění textu testování slovní zásoby v pracovním kontextu
–          testování schopnosti spojit informace a fakta Převedení výsledků TOEIC Reading&Listening na evropské úrovně CEFR:

TOEIC L&R (10 – 900 bodů) A1 A2 B1 B2 C1
Listening (5-495 bodů) 60 110 275 400 490
Reading (5-495 bodů) 60 115 275 385 455
Celkem 120 225 550 785 945


TOEIC Speaking&Writing Jedná se o moderní zkoušku z anglického jazyka skládanou na počítači z ústního a písemného projevu v pracovním prostředí. Část Speaking&Writing je doplněním zkoušky TOEIC Listening&Reading  tam, kde je potřeba testovat produktivní dovednosti. K této části často přistupují studenti, kteří již složili zkoušku TOEIC Listening&Reading a měli velmi dobrý výsledek, např. 700 bodů.
Firmy také používají část ústního a písemného projevu jako doplnění pro komplexní hodnocení zaměstnanců, kde výsledky části Listening&Reading odůvodňují testování ústního a písemného projevu a nebudou znamenat pro zaměstnance příliš velký stres.

Jak probíhá zkouška TOEIC Speaking
&Writing:
Zkouška se skládá na počítači, tam, kde ETS certifikovala vykonávání zkoušek. U části Speaking používají kandidáti mikrofon a sluchátka. Mluví do mikrofonu a jeho odpovědi jsou nahrávány a následně odeslány přes internet k ohodnocení. Síť vyškolených zkoušejících, kteří obdrží náhodně vybrané úryvky zkoušky, je pak vyhodnocují. Tak je zajištěna maximální objektivita a spolehlivost hodnocení.

Speaking = cca 20 minutotázky Druh úlohy Hodnocené dovednosti
1-2 Čtení textu nahlas Výslovnost, intonace
3 Popiš obrázek / fotografii Výslovnost, intonace, slovní zásoba, gramatika, logičnost vyjadřování
4-9 Logičnost vyjadřování Viz.výše a obsah, vyjadřování v kontextu, úplnost vyjadřování
10 Navrhni řešení Viz.výše
11 Vyjádři svůj názor Viz.výše
Writing = cca 60 minutotázky Druh úlohy Hodnocené dovednosti
1-5 Napiš větu týkající se obrázku Správná gramatika, shoda popisu s obrázkem
6-7 Odpověz písemně na prosbu nebo doporučení Odlišnost vět, slovní zásoba,Struktura textu
8 Vyjádři názor, napiš krátkou úvahu Argumenty a příklady opírající se o názor, slovní zásoba, organizace textu, gramatika

Převedení výsledků TOEIC Speaking&Writing na evropské úrovně CEFR:

TOEIC S&W (0 – 400 bodů) A1 A2 B1 B2 C1
Speaking (0-200 bodů) 50 90 120 160 200
Writing (0-200 bodů) 30 70 120 150 200
Celkem 80 160 240 310 400

U nás můžete získat tyto certifikáty z mezinárodně uznávaných zkoušek (pořádaných ETS): TOEFL – otevírá dveře do akademického prostředí TOEFL iTP (autentická verze zkoušky TOEFL v její papírové verzi je určena k internímu testování v rámci dané organizace)
TOEFL Junior (předpoklad k přijetí na střední školy)
TOEIC  – mezinárodně pracovní prostředí  (více než 6 mil. účastníků ročně A1 – C1)
TOEIC Bridge (pro začátečníky – úroveň A1-B1)
TFI (zkouška z francouzštiny)
WIDAF (zkouška z obchodní němčiny) WIDAF Basic (zkouška z obecné němčiny) ukázka
certifikátu:
toeic certificate

Ceník

TOEIC Listening&Reading

bez DPH včetně DPH
Zkouška + informace o výsledku   90 EUR  90 EUR + DPH
Zkouška + informace o výsledku + certifikát  100 EUR  100 EUR + DPH

 

TOEIC Speaking&Writing

bez DPH včetně DPH
Zkouška + informace o výsledku   115 EUR   115 EUR + DPH
Zkouška + informace o výsledku + certifikát   125 EUR   125 EUR + DPH

 

TOEIC Bridge

bez DPH včetně DPH
Zkouška + informace o výsledku  90 EUR  90 EUR + DPH
Zkouška + informace o výsledku + certifikát  100 EUR  100 EUR + DPH

Kurz EUR je stanoven dle aktuálního ceníku.