BEC Higher (C1)

Tato zkouška je na úrovni C1 CEFR a je obchodní verzí zkoušky CAE z všeobecné angličtiny. Úroveň C1 je úroveň vyžadovaná v náročném odborném a akademickém prostředí.

 

Proč skládat BEC Higher?

Složením této zkoušky svému zaměstnavateli můžete nabídnout jasný důkaz, že dokážete:

  • Efektivně komunikovat na odborné a manažerské úrovni
  • S jistotou se účastnit pracovních schůzek a prezentací
  • Vyjadřovat se vysokou plynulostí
  • Reagovat vhodně v různých kulturních prostředích a společenských situacích

 Pokud jste ještě nevstoupili na pracovní trh můžete tuto zkoušku také získat výhody při příjicích zkouškách na vysokou školu a ukázat, že umíte:

  • Studovat obory s obchodním zaměřením na vysokoškolské úrovni
  • Provádět komplexní a náročný výzkum

 

Jak se připravit na BEC Higher?
Jak se registrovat?

 

 

Jak zkouška vypadá?

ČÁST OBSAH TRVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ HODNOTA
Reading 6 částí/52 otázek 1 hodina 25%
Writing 2 části/2 písemné úkoly 1 hodina 10 minut 25%
Listening 3 části cca 40 minut (včetně přenesení odpovědí na odpovědní archy) 25%
Speaking 3 části cca 16 minut 25%

Ukázka části Reading:

higherreading

Ukázka části Writing:

higherwriting

 Ukázka části Speaking: