YLE Movers

movers_header

Tato zkouška je dalším krokem na cestě dítěte do anglicky mluvícího světa. Je to skvělý způsob jak prohloubit jazykové dovednosti dětí a dále pokročit ve znalosti angličtiny. Test je druhý ze tří Cambridgeských zkoušek pro děti a je zaměřen na žáky základních škol a nižších ročníků středních škol. Test je uvádí do běžné, každodenní psané a mluvené angličtiny zábavným a motivujícím způsobem.Tato zkouška je na úrovni A1 na škále CEFR. Dává dětem dobrý základ pro další pokrok a ukazuje rodičům, jak si v angličtině vedou. Test zahrnuje všechny jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení i psaní.

 

 

Proč si vybrat YLE Movers?

Tato zkouška Vašim dětem umožní:

 • Zlepšit znalost angličtiny Vašeho dítěte krok za krokem

Cambridge své zkoušky navrhla tak, aby studenti přirozeně přecházeli na vyšší a vyšší proveň. Pro děti byly optimalizovány zkoušky tri. Děti začínají zkouškou YLE Starters, pokračují zkouškou YLE Movers až ke zkoušce YLE Flyers. Jednoduše a přirozeně si tak zvykají na systém jak Cambridžských zkoušek, tak zkoušek celkově.

Při přípravě na tuto zkoušku budou děti umět:

  • rozumět základním instrukcím a vést základní faktickou konverzaci
  • rozumět základním nápisům, upozorněním, instrukcím a informacím
  • vyplnit základní formuláře a psát si poznámky včetně času, data a místa.
 • Dát Vašemu dítěti potřebné sebevědomí, které potřebují

Zkoušky jsou navrženy tak, aby dodaly dítěti dostatek sebevědomí, které potřebují pro praktické používání angličtiny. Test je založen na známých tématech a situacích a příprava na něj rozvíjí dovednosti, které potřebují pro efektivní komunikaci v angličtině. S tím, jak sebevědomí dítěte vzrůstá, roste také motivace, čelit dalším „výzvám“.

 • Otevřít rozsáhlé možnosti, které studium angličtiny poskytuje
  • Tato zkouška je prvním krokem k osvojení si skutečné, praktické angličtiny, která dětem pomůže používat internet a další média v angličtině, číst knihy, poslouchat písně, dívat se na televizi a sledovat filmy
  • Získat si zahraniční přátele po celém světě
  • Používat angličtinu jako společný mezinárodní jazyk
  • Připravit se na budoucí úspěch při studiu nebo v profesi. 
 • Motivovat Vaše děti tím, že jejich pokrok bude oceněn

U této zkoušky nehrozí neúspěch. Děti nejsou házeny do škatulek uspěl/ neuspěl, ale každé dítě získá ocenění své angličtiny, které vyzdvihne jejich úspěch a pokrok a podpoří jejich sebevědomí pro další rozvíjení jejich komunikačních schopností. Děti nedostávají známky ale „štíty“, Ocenění ukazuje, kolik štítů dítě získá. Pokud získá 10 a více, máte jistotu, že má správně nakročeno na přípravu na další úroveň.

 • Vybrat si vysoce kvalitní test, který jé spravedlivý ke všem
  • Tento test je uznáván mezinárodně
  • Poskytuje nejspolehlivější hodnocení jazykových dovedností dítěte
  • Zahrnuje všechny hlavní typy angličtiny (napr. Britskou, americkou)
  • Je navržen tak, aby byl spravedlivý ke všem národnostem
  • Je podporován nejrozsáhlejším výzkumem svého druhu
  • Je vhodný i pro děti se zvláštními studijními požadavky 
 • Získat podporu, kterou Vaše dítě potřebuje ke zlepšení angličtiny

 

 

Jak se registrovat?
Jak se připravit?

 

Jak zkouška probíhá?

 Čtení a psaní (30 minut)

Děti přiřazují slova s větami, které je popisují, rozhodují, jestli dané věty popisují obrázky, vybírají správné části konverzace, které jsou z textu vynechány, vybírají správná slova, která vhodně doplňují krátký příběh a správný název příběhu, hledají slova v příběhu, která se hodí do daných vět, vybírají správné slovo k doplnění krátkého textu, vymýšlí slova, kterým by se dala doplnit krátká zpráva nebo záznam v diáři.

Ukázka části Čtení a psaní:

moversreading - part1 moversreading - part2

 Poslech (cca 25 minut)

Děti přiřazují jména k lidem na obrázku, odpovídají na otázky o určitém místě, výletu, oslavě atd., přiřazují osoby a objekty na kartičkách k jiným osobám a objektům na kartičkách, vybírají správné obrázky na základě informací, které dostanou, vybírají správné části obrázku a vybarvují, kreslí a píší na základě instrukcí, které dostanou.

 Ústní část (5 – 7 minut)

Děti hledají rozdíly mezi dvěma obrázky (předměty, barvy, čísla, polohy, děje atd.), ptají se a dávají informace o dvou podobných situacích, vyprávějí příběh podle obrázků, odpovídají na otázky o sobě.

Ukázka Ústní části: