BEC Vantage (B2)

Tato zkouška je na úrovni B2 CEFR, stejně jako zkouška FCE z všeobecné angličtiny.

 

 

Proč skládat BEC Vantage?

Složením této zkoušky ukážete zaměstnavateli, že umíte:

  • Psát kratší obchodní dopisy a emaily, hlášení a návrhy
  • Číst úryvky z obchodní literatury
  • Poslouchat, rozumět a účastnit se obchodních schůzek a porad

 Obsah této zkoušky zahrnuje každodenní situace v pracovním prostředí a obchodní úkoly. Přípravou na tuto zkoušku získáte dovednosti, které budou Vašimi zaměstnavateli vysoce ceněny.

Jak se připravit na BEC Vantage?

Jak se registrovat?

 

 

Jak zkouška vypadá?

čÁST OBSAH TRVÁNÍ HODNOTA
Reading 5 částí/45 otázek 1 hodna 25%
Writing 2 úkoly 45 minut 25%
Listening 3 části/30 otázek 40 minut (včetně času na přenesení otázek na odpovědní archy) 25%
Speaking 3 části 14 minut 25%

 Ukázka části Reading:

vantage reading

Ukázka části Writing:

vantagewriting

Ukázka části Speaking: