Překlady

Překlady vyhotovujeme z/do následujících jazyků
  • angličtina
  • němčina
  • ruština
  • polština

U překladů z českého do anglického jazyka vždy zajišťujeme jazykovou korekturu rodilým mluvčím, která je v ceně překladu.

Cena

Cena  překladu se odvíjí od náročnosti textu. Na požádání Vám rádi zašleme předběžnou kalkulaci překladu, text můžete zaslat na: info@edcentre.cz

Pro stálé zákazníky neúčtujeme žádnou expres přirážku. Cena překladu se počítá dle tzv. „normo“ strany, tj. 1500 znaků bez mezer. Nejmenší účtovaná jednotka je 1 normo strana.

 

Překlady se soudním ověřením

Překlady se soudním ověřením, tzv. „kulatým razítkem“, běžně prováníme pro jazyk: anglický a německý.

Překládáme veškeré osobní dokumenty, jako rodné listy, oddací listy, diplomy, osvědčení,  apod. a také právnické dokumenty – smlouvy, rozhodnutí soudu, výpisy z rejstříku trestů, notářské listiny apod.

Poznámka k soudně ověřeným překladům

U překladů se soudním ověřením se překlad svazuje s originálem překládaného dokumentu. Zákazníkům proto doporučujeme, aby si opatřili kopii originálu, kterou je třeba ověřit. V rámci svých služeb můžeme zajistit notářské ověření kopie. Překlad se potom sváže s ověřenou kopií. Pokud se jedná o český text, je možno jej ověřit na městském úřadě nebo u notáře. Originály v anglickém jazyce ověřují pouze notáři.