YLE Starters

starters_header

Tato zkouška je začátkem na cestě dítěte do anglicky mluvícího světa. Test je uvádí do běžné, každodenní psané a mluvené angličtiny zábavným a motivujícím způsobem.Cambridge English: Starters je prvním ze tří zkoušek pro žáky základních škol a nižších ročníků středních škol.Tato zkouška je těsně pod úrovní A1 na škále CEFR. Dává dětem dobrý základ pro další pokrok a ukazuje rodičům, jak si v angličtině vedou. Test zahrnuje všechny jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení i psaní. 

 

 

Proč si vybrat YLE Starters?

Tato zkouška Vašim dětem umožní:

 • Zlepšit znalost angličtiny Vašeho dítěte krok za krokem

Cambridge své zkoušky navrhla tak, aby studenti přirozeně přecházeli na vyšší a vyšší proveň. Pro děti byly optimalizovány zkoušky tri. Děti začínají zkouškou YLE Starters, pokračují zkouškou YLE Movers až ke zkoušce YLE Flyers. Jednoduše a přirozeně si tak zvykají na systém jak Cambridžských zkoušek, tak zkoušek celkově.

 • Dát Vašemu dítěti potřebné sebevědomí, které potřebuje

Zkoušky jsou navrženy tak, aby dodaly dítěti dostatek sebevědomí, které potřebují pro praktické používání angličtiny. Test je založen na známých tématech a situacích a příprava na něj rozvíjí dovednosti, které potřebují pro efektivní komunikaci v angličtině. S tím, jak sebevědomí dítěte vzrůstá, roste také motivace, čelit dalším „výzvám“.

 • Otevřít rozsáhlé možnosti, které studium angličtiny poskytuje
  • Tato zkouška je prvním krokem k osvojení si skutečné, praktické angličtiny, která dětem pomůže používat internet a další média v angličtině, číst knihy, poslouchat písně, dívat se na televizi a sledovat filmy
  • Získat si zahraniční přátele po celém světě
  • Používat angličtinu jako společný mezinárodní jazyk
  • Připravit se na budoucí úspěch při studiu nebo v profesi. 
 • Motivovat Vaše děti tím, že jejich pokrok bude oceněn

U této zkoušky nehrozí neúspěch. Děti nejsou házeny do škatulek uspěl/ neuspěl, ale každé dítě získá ocenění své angličtiny, které vyzdvihne jejich úspěch a pokrok a podpoří jejich sebevědomí pro další rozvíjení jejich komunikačních schopností. Děti nedostávají známky ale „štíty“, Ocenění ukazuje, kolik štítů dítě získá. Pokud získá 10 a více, máte jistotu, že má správně nakročeno na přípravu na další úroveň.

Ukázka ocenění vydávaného Cambridgeskou univerzitou:YLEcertificates

 • Vybrat si vysoce kvalitní test, který jé spravedlivý ke všem
  • Tento test je uznáván mezinárodně
  • Poskytuje nejspolehlivější hodnocení jazykových dovedností dítěte
  • Zahrnuje všechny hlavní typy angličtiny (napr. Britskou, americkou)
  • Je navržen tak, aby byl spravedlivý ke všem národnostem
  • Je podporován nejrozsáhlejším výzkumem svého druhu
  • Je vhodný i pro děti se zvláštními studijními požadavky 
 • Získat podporu, kterou Vaše dítě potřebuje ke zlepšení angličtiny
Jak se registrovat?
Jak se připravit?

 

Jak zkouška probíhá?

Část 1 – Čtení a psaní (20 minut)

Děti musí rozhodnout jestli obrázky odpovídají slovům, které jsou vedle nich napsány. Děti doplňují slova v krátkém textu, opisují slova a odpovídají na otázky týkající se obrázkového příběhu.

Ukázka části Čtení a psaní:

startersReading

Část 2 – Poslech (cca 20 minut)

Děti musí následovat instrukce na nahrávce, například musí najít polohu určitého objektu, vybarvit správný předmět, zatrhnout správný rámeček pod obrázkem, atd.

Část 2 – Ústní část (3 – 5 minut)

Děti hledají věci na velkém obrázku a ukazují na ně. Dále vybírají správný předmět na kartičkách a umístit  kartičky na příslušná místa velkého obrázku. Následně krátce odpovídají na otázky týkající se velkého obrázku, pojmenovávají předměty, čísla, barvy a odpovídají na základní otázky na informace o sobě.

Ukázka Ústní části: