KET (A2)

 

KET

Zkouška také známá jako Key English Test (KET) je vstupní úrovní angličtiny, která ukazuje, že angličtinu umíte používat pro komunikaci v jednoduchých situacích. Po složení úspěšném složení této zkoušky máte jistotu, že Vaše angličtina stojí na pevných základech. Tato zkouška je na úrovní A2 (CEFR).

 

Proč zkoušku skládat?

Zkouška KET vám umožní doložit, že v angličtině dokážete komunikovat na základní úrovni a že angličtinu dokážete použít pro komunikaci v jednoduchých situacích.

Po absolvování přípravy budete umět:

  • Rozumět jednoduché psané angličtině
  • Dorozumět se ve známých situacích
  • Rozumět krátkým upozorněním a jednoduchým mluveným instrukcím
  • Rozumět a používat základní fráze a výrazy
  • Představit se a odpovědět na základní otázky týkající se osobních údajů
  • Hovořit s rodilými mluvčími, kteří se vyjadřují pomalu a srozumitelně
  • Dělat si krátké, jednoduché poznámky

 

Jak se registrovat?

 

 

Jak zkouška vypadá?

ČÁST OBSAH TRVÁNÍ HODNOTA
Reading & Writing 9 částí/56 otázek 1 hodina 10 minut 50%
Listening 5 částí/25 otázek 30 minut  (včetně 8. minut na přenesení odpovědí na odpovědní archy) 25%
Speaking 2 části 8-10 minut na jednu dvojici 25%

 

Část 1 – Reading and Writing (1 hodina 10 minut)

Tato část zkoušky obsahuje 56 otázek a tvoří 50% z celkového hodnocení zkoušky.  V části writing musíte napsat krátkou zprávu (25-35 slov). Muže se třeba jednat o krátký dopis, nebo pohlednici příteli. Instrukce Vám řeknou komu a o čem máte napsat. Můžete například muset napsat dopis příteli o Vašem novém domě.

Ukázkový test – Reading, část 1:

ketreading

 

 

Část 2 – Listening (30 minut)

Tato část zkoušky obsahuje 25 otázek a tvoří 25% z celkového hodnocení zkoušky. Texty, které uslyšíte zahrnují monology i dialogy včetně interview, diskuzí, telefonních hovorů a zpráv na záznamníku. Kažkou konverzaci uslyšíte dvakrát.

Část 3 – Speaking (8 – 10 minut)

Tato část je rozdělena na 2 části a tvoří 25% z celkového hodnocení zkoušky. Při této části jsou přítomni dva zkoušející a test je absolvován ve dvojici s jiným kandidátem.

První část trvá cca 6 minut a musíte v ní ukázat, že angličtinu dokážete používat v situaci, kdy se s někým seznamujete. Jeden zkoušející s vámi bude hovořit a vy mu musíte dát své osobní údaje (např. jméno, zaměstnání, atd.) a hovořit o každodenním životě, zájmech, zálibách atd.

Ukázkové video části 1:

Druhá část trvá cca 4 minuty a musíte konverzovat na dané téma ve dvojici s druhým kandidátem.

Ukázkové video části 2:

 

 Jak se připravit?

Naše škola je přípravným centrem pro mezinárodní zkoušky Cambridge ESOL a mnoho lektorů je zároveň cambridgeskými zkoušejícími. Kurzy u nás Vám zajistí opravdu kvalitní  přípravu. Samotné zkoušky pak můžete skládat přímo u nás.

Klikněte na následující odkaz pro otevření průvodce výběrem našich kurzů:

Průvodce kurzy