Key (KET) for Schools (A2)

key-for-schools-header-banner

Zkouška také známá jako Key English Test for Schools (KET for Schools) je vstupní úrovní angličtiny, která ukazuje, že angličtinu umíte používat pro komunikaci v jednoduchých situacích. Po složení úspěšném složení této zkoušky máte jistotu, že Vaše angličtina stojí na pevných základech. Tato zkouška je na úrovní A2 (CEFR). Tato zkouška je obsahově přizpůsobena dětem a mládeži, ale existuje i její verze pro dospělé (KET).

 

Proč zkoušku skládat?

Zkouška KET vám umožní doložit, že v angličtině dokážete komunikovat na základní úrovni a že angličtinu dokážete použít pro komunikaci v jednoduchých situacích. Je to zároveň ideální způsob, jak Vaše děti motivovat k dalšímu pokroku a nenásilnou formou je zvykat na systém cambridgeských zkoušek.

Po absolvování přípravy budete umět:

  • Rozumět jednoduché psané angličtině
  • Dorozumět se ve známých situacích
  • Rozumět krátkým upozorněním a jednoduchým mluveným instrukcím
  • Rozumět a používat základní fráze a výrazy
  • Představit se a odpovědět na základní otázky týkající se osobních údajů
  • Hovořit s rodilými mluvčími, kteří se vyjadřují pomalu a srozumitelně
  • Dělat si krátké, jednoduché poznámky

 

Jak zkouška vypadá?
ČÁST OBSAH TRVÁNÍ HODNOTA
Čtení-psaní 9 částí/56 otázek 1 hodina 10 minut 50%
Poslech 5 částí/25 otázek 30 minut 25%
Ústní část 2 části 8-10 minut 25%

Ukázka části Reading:

ketforschoolsreading

Ukázka části Writing:

ketforschoolswriting

Ukázka části Speaking: