Všeobecné info o pomaturitním studiu

 

Pro školní rok 2024/25 se z organizačních důvodů neotevírá pomaturitní studium.

Děkujeme za pochopení

Tým EdCentre

 

Naše jazyková škola je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR zapsaná do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou v souladu s vyhláškou č. 19/2014 Sb. a poskytuje pomaturitní studium pro jazyk anglický ve svých dvou pobočkách – Valašské Meziříčí (Nádražní 9) a ve Vsetíně (Jasenická 1414).
Preparation Centre_1_Large_RGBJednoleté pomaturitní studium je určeno absolventům středních škol, kteří svou první maturitní zkoušku složili nebo složí v témže kalendářním roce, ve kterém zahajují pomaturitní studium. Tito studenti mají „status studenta“ a pro účely státní sociální podpory mají zdravotní pojištění hrazené státem, jsou jim přiznány přídavky na děti, slevy na jízdném a ostatní požitky s tímto statutem související. Pokud chcete status studenta uplatňovat, je třeba spolu s přihláškou doložit kopii maturitního vysvědčení.

Studovat však mohou i ti, kteří maturovali již dříve. STUDIUM JE VHODNÉ TAKÉ PRO KOHOKOLI, KDO MÁ MOŽNOST NAVŠTĚVOVAT TUTO INTENZIVNÍ DOPOLEDNÍ VÝUKU.  V rámci pomaturitního studia již u nás studovali také podnikatelé, maminky na mateřské dovolené, ženy v domácnosti apod. V našem českém prostředí je to jednoznačně nejintenzivnější a nejefektivnější způsob, jak se během jednoho roku výrazně posunout dopředu.

Jednoleté pomaturitní studium probíhá po celý školní rok a to vždy od září do června, pondělí až pátek, 4 vyučovací hodiny denně v příjemném čase pro studenty denně 9:00 – 12:15. Je určeno studentům všech úrovních zvládnutí jazyka od začátečníků až po pokročilé. Jeho hlavním cílem je jazykově vybavit posluchače pro jejich další studium na vysoké škole, případně jim významně rozšířit kvalifikaci pro jejich lepší uplatnění v budoucím zaměstnání. Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaných českých i zahraničních lektorů a jsou při ní využívány nejmodernější učebnice a doplňující výukové materiály. Naši vyučující průběžně vyhodnocují pokrok jednotlivých studentů i skupin, přičemž průběžně upravují příslušné studijní plány podle aktuálních potřeb posluchačů.

Výuka je směřována jako příprava na mezinárodní jazykové zkoušky – Cambridge B1(PET), B2 (FCE), popř. C1 (CAE). Zkoušky se skládají přímo v naší jazykové škole, vyučující jsou oficiálně schválení zkoušející Cambridge pro ústní zkoušky a mohou vás tedy dokonale připravit. Navíc před tím, než se ke zkouškám přihlásíte budete mít možnost vyzkoušet si, jak na tom jste prostřednictvím tzv. „zkoušek nanečisto“. Tyto zkoušky simulují přesný průběh zkoušky včetně všech 5 částí, časového rozvrhu, i hodnocení. Pro naše studenty jsou účtovány poplatkem 300,-Kč.

Skládání zkoušek na konci roku je zcela dobrovolné- záleží jen na vás.

Pokud student splní alespoň 75% docházku do kurzů a složí závěrečné zkoušky (ne mezinárodní), bude mu na konci kurzu vystaveno osvědčení o absolutoriu ročního jazykového studia s určením dosažené úrovně, vycházející ze společného evropského referenčního rámce.

NEZTRÁCEJTE ROK A VYUŽIJTE TÉTO JEDINEČNÉ ŠANCE INTENZIVNÍHO STUDIA ANGLIČTINY.

ČEKÁ VÁS PŘÁTELSKÁ A UVOLNĚNÁ ATMOSFÉRA, KTERÁ VÁS ROZMLUVÍ.