YLE Flyers

 

flyers_header

Tato zkouška je dalším krokem na cestě dítěte do anglicky mluvícího světa. Je to skvělý způsob jak prohloubit jazykové dovednosti dětí a dále pokročit ve znalosti angličtiny. Je to skvělý způsob jak ukázat, že děti dokážou používat běžnou, praktickou angličtinu jak písemně, tak ústně na základní úrovni. Test je poslední ze tří Cambridgeských zkoušek pro děti a je zaměřen na žáky základních škol a nižších ročníků středních škol. Test je uvádí do běžné, každodenní psané a mluvené angličtiny zábavným a motivujícím způsobem. Tato zkouška je na úrovni A2 na škále CEFR. Dává dětem dobrý základ pro další pokrok a ukazuje rodičům, jak si v angličtině vedou. Test zahrnuje všechny jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení i psaní. 

 

Proč si vybrat YLE Flyers?

Tato zkouška Vašim dětem umožní:

 • Zlepšit znalost angličtiny Vašeho dítěte krok za krokem

Cambridge své zkoušky navrhla tak, aby studenti přirozeně přecházeli na vyšší a vyšší proveň. Pro děti byly optimalizovány zkoušky tri. Děti začínají zkouškou YLE Starters, pokračují zkouškou YLE Movers až ke zkoušce YLE Flyers. Jednoduše a přirozeně si tak zvykají na systém jak Cambridžských zkoušek, tak zkoušek celkově. Po této zkoušce žáci mohou usilovat o zkoušku KET, nebo PET.

Při přípravě na tuto zkoušku budou děti umět:

  • Rozumět jednoduché psané angličtině
  • Komunikovat ve známých situacích
  • Rozumět krátkým nápisům a upozorněním a jednoduchým ústním instrukcím
  • Rozumět a používat základní fráze a výrazy
  • Představit se a odpovědět na základní otázky týkající se osobních údajů
  • Konverzovat v angličtině s mluvčími, kteří mluví pomalu a
  • Psát krátké, jednoduché poznámky 
 • Dát Vašemu dítěti potřebné sebevědomí, které potřebují

Zkoušky jsou navrženy tak, aby dodaly dítěti dostatek sebevědomí, které potřebují pro praktické používání angličtiny. Test je založen na známých tématech a situacích a příprava na něj rozvíjí dovednosti, které potřebují pro efektivní komunikaci v angličtině. S tím, jak sebevědomí dítěte vzrůstá, roste také motivace, čelit dalším „výzvám“.

 • Otevřít rozsáhlé možnosti, které studium angličtiny poskytuje
  • Tato zkouška je prvním krokem k osvojení si skutečné, praktické angličtiny, která dětem pomůže používat internet a další média v angličtině, číst knihy, poslouchat písně, dívat se na televizi a sledovat filmy
  • Získat si zahraniční přátele po celém světě
  • Používat angličtinu jako společný mezinárodní jazyk
  • Připravit se na budoucí úspěch při studiu nebo v profesi.
 • Motivovat Vaše děti tím, že jejich pokrok bude oceněn

U této zkoušky nehrozí neúspěch. Děti nejsou házeny do škatulek uspěl/ neuspěl, ale každé dítě získá ocenění své angličtiny, které vyzdvihne jejich úspěch a pokrok a podpoří jejich sebevědomí pro další rozvíjení jejich komunikačních schopností. Děti nedostávají známky ale „štíty“, Ocenění ukazuje, kolik štítů dítě získá. Pokud získá 10 a více, máte jistotu, že má správně nakročeno na přípravu na další úroveň.

 • Vybrat si vysoce kvalitní test, který jé spravedlivý ke všem
  • Tento test je uznáván mezinárodně
  • Poskytuje nejspolehlivější hodnocení jazykových dovedností dítěte
  • Zahrnuje všechny hlavní typy angličtiny (napr. Britskou, americkou)
  • Je navržen tak, aby byl spravedlivý ke všem národnostem
  • Je podporován nejrozsáhlejším výzkumem svého druhu
  • Je vhodný i pro děti se zvláštními studijními požadavky

 

 • Získat podporu, kterou Vaše dítě potřebuje ke zlepšení angličtiny

Jak se registrovat?

Jak se připravit? 

 

Jak zkouška probíhá?

Čtení a psaní (40 minut)

Děti přiřazují slova s větami, které je popisují, rozhodují, jestli dané věty popisují obrázky, vybírají správné části konverzace, které jsou z textu vynechány, vybírají správná slova, která vhodně doplňují krátký příběh a správný název příběhu, hledají slova v příběhu, která se hodí do daných vět, vybírají správné slovo k doplnění krátkého textu, vymýšlí slova, kterým by se dala doplnit krátká zpráva nebo záznam v diáři.

Ukázka části Čtení a psaní:

flyersreading

Poslech (cca 25 minut)

Děti přiřazují jména k lidem na obrázku, odpovídají na otázky o určitém místě, výletu, oslavě atd., přiřazují osoby a objekty na kartičkách k jiným osobám a objektům na kartičkách, vybírají správné obrázky na základě informací, které dostanou, vybírají správné části obrázku a vybarvují, kreslí a píší na základě instrukcí, které dostanou.

Ústní část (7 – 9 minut)

Děti hledají rozdíly mezi dvěma obrázky (předměty, barvy, čísla, polohy, děje atd.), ptají se a dávají informace o dvou podobných situacích, vyprávějí příběh podle obrázků, odpovídají na otázky o sobě.

Ukázka ústní části: