PET (B1)

Tato zkouška je také známá jako Preliminary English Test (PET). Jedná se o středně pokročilou úroveň. Úspěšné složení zkoušky ukazuje, že jste schopni používat angličtinu v pracovním prostředí, pro studium, nebo při cestování.

 

Proč zkoušku skládat?

Složení zkoušky PET Vám umožní dokázat, že Vaše angličtina je prakticky použitelná v každodenních situacích.

Přípravné kurzy Vám pomohou zlepšit úroveň angličtiny, takže budete moci:

  • Rozumět faktickým informacím
  • vyjadřovat své názory, postoje a náladu v mluvené a psané angličtině
  • orientovat se v běžných situacích
  • číst jednoduché knihy a články v novinách, časopisech a na internetu
  • psát dopisy a emaily
  • účastnit se faktických konverzací v  pracovním prostředí
  • dělat si poznámky na pracovních poradách
  • schopnost orientovat se ve většině situacích souvisejících s cestováním v anglicky mluvících zemích

 

 

Jak zkouška vypadá?

 

ČÁST OBSAH TRVÁNÍ HODNOTA
Reading & Writing Reading – 5 částí/ 35 otázekWriting – 3 části/7 otázek 1 hodina 30 minut 50%
Listening 4 části/25 otázek cca 30 minut (včetně 6. minut na přenost odpovědí na odpovědní arch) 25%
Speaking 4 části 10-12 minut na dvojici 25%

 

Část 1 – Reading and Writing (1 hodina 30 minut)

Tato část se skládá z pěti podčástí z nichž každá se zaměřuje na jiné dovednosti práce s textem a také typy úkolů se různí. Co se týče formátu, setkáme se zde třemi typy úkolů: výběr z daných možností, přiřazování, nebo výběr z možností True/ False. Texty zahrnují  nesouvisející texty jako například: nápisy, cedule a zprávy, pohlednice, emaily, ale i delší texty. Tyto úkoly se zaměřují na schopnost kandidáta číst jak za účelem získat konkrétní informaci, ale naopak také porozumět detailům textu, rozumět postojům, názorům atd. Kandidát by měl být také schopen rozumět slovní zásobě a gramatice.

Ukázka části Reading:

petReading

Ukázka části Writing:

PetWriting

 

Část 2 – Listening (cca 35 minut)

Listening se skládá ze čtyř částí a celkem z deseti nahrávek. Texty a úkoly jsou různorodé a odráží poslechové situace, ve kterých by se měl kandidát na této úrovni orientovat.

 

Část 3 – Speaking (cca 10 – 12 minut)

Ukázka části Speaking:

 

Jak se připravit?