Výhody denního pomaturitního studia v Edcentre School

1) Velkou výhodou je, že výuka probíhá v malých skupinách – v jedné skupince je maximálně 10 lidí. Při výběru jazykové školy je důležité, jak velké jsou dané skupiny. Výuka jazyků je o komunikaci a tedy čím méně lidí, tím lépe procvičíte své komunikační jazykové dovednosti.

2) Výuka probíhá pod vedením zkušených a kvalifikovaných rodilých mluvčích a českých vyučujících.

3) Kurz je veden jako příprava na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge PET (B1), FCE (B2), popř. CAE (C1) – dle úrovně na začátku studia. Jsme oficiálně schváleným přípravným centrem pro tyto mezinárodně uznávané zkouškyPreparation Centre_1_Large_RGBCambridgeské zkoušky můžete skládat přímo v naší jazykové škole – v pobočkách na Vsetíně a Valašském Meziříčí.

4) Vyučují u nás učitelé, kteří jsou schválení zkoušející u mezinárodních zkoušek Cambridge (např. FCE, CAE).

5) Příjemný rozvrh – výuka probíhá v čase 9:00 – 12:15 pondělí až pátek.

6) Atmosféra v hodinách je velmi přátelská a uvolněná tak, aby mohla probíhat opravdová konverzace a komunikace, což umožňuje i malý počet studentů ve skupinkách.

7) Možnost platby školeného na splátky. V případě, že potřebujete rozložit částku školeného na splátky, je možno se v kanceláři školy domluvit na splátkovém kalendáři.

8) Studentské výhody pro ty, kteří složili maturitu v témž roce, ve kterém studium zahájí.

9) Osvědčení – pokud student splní alespoň 75% docházku do kurzů a složí závěrečné zkoušky, bude mu na konci kurzu vystaveno osvědčení o absolutoriu ročního studia s určením dosažené jazykové úrovně, vycházející ze společného evropského referenčního rámce.